Problematieken en doelgroep

Logopedie behoort tot de groep van de paramedische beroepen. Een logopediste onderzoekt en behandelt stoornissen die zich voordoen in de communicatie en het leerproces. Deze communicatie – onder welke vorm dan ook – beslaat een heel ruim gebied. Dit kan gaan van vrij eenvoudige problemen tot ernstige stoornissen.

In mijn praktijk kunnen kinderen en volwassenen bij mij terecht voor advies, onderzoek en behandeling van volgende problematieken:

  • Articulatiestoornissen
  • Vertraagde spraak- en/of taalontwikkeling, dysfasie
  • Dyslexie (leesstoornis), dysorthografie (schrijfstoornis) en dyscalculie(rekenstoornis)
  • Schrijfmotoriek
  • Revalidatie van de spraak na chirurgische ingrepen
  • Afasie
  • Stotteren
  • Slikstoornissen
  • Aandacht – en Werkhoudingproblemen
  • Stemstoornissen

We leven in een maatschappij waarin communicatie een erg belangrijke plaats inneemt en het niet of onvoldoende accuraat kunnen gebruiken van één of ander communicatiemiddel is dus vaak een handicap om volwaardig te kunnen functioneren op schools, sociaal en/of emotioneel vlak .

Contact
059 511 825
van maandag tot vrijdag

enkel op afspraak