Honoraria en terugbetalingen

logopedie honorariaAls logopediste beschik ik  over de wettige erkenning om prestaties te verlenen die in aanmerking komen voor terugbetaling door uw ziekenfonds.
Voor logopedie bestaan er 2 terugbetalingssystemen :

De verplichte ziekteverzekering (RIZIV)
Een Koninklijk Besluit regelt de voorwaarden en de stoornissen waarvoor de ziekteverzekering een tussenkomst verleent. Veel logopedische stoornissen worden via de verplichte verzekering terugbetaald. Tarieven logopedie vanaf 1 januari 2013

Tegemoetkoming ziekenfonds
Verstrekking Honorarium Gewone verzekerde    Verhoogde tegemoetkoming
Bilan (30’) € 30,45 € 22,84 € 27,41
Individuele zitting (30’) € 21,75 € 16,32 € 19,58
Individuele zitting (60’) € 43,50 € 32,63 € 39,15
Evolutiebilan € 43,50 € 32,63 € 39,15

De aanvullende verzekering
De meeste ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor logopedische prestaties die buiten de RIZIV-nomenclatuur vallen. De tussenkomst  verschilt per mutualiteit en per regio.
Contacteer uw ziekenfonds voor meer informatie.

ter info enkele links met meer informatie
CM regio Oostende
Bond Moyson West- Vlaanderen
Onafhankelijk Ziekenfonds
Partena

Geplaatst in Geen categorie

STICORDI

logopedie sticordi maatregelenSTICORDI is het acroniem voor STImuleren, COmpenseren, Relativeren of Remediëren en DIspenseren of DIfferentiëren.

stimuleren : Naarmate kinderen met leerstoornissen ouder worden, nemen spanning, onzekerheid, angst en kans op ontgoocheling en opgave toe. Hun motivatie behouden en verhogen is van kapitaal belang.
compenseren: hulpmiddelen als ondersteuning aanbieden.
remediëren / relativeren: Met individuele begeleiding maken ze heel wat vorderingen. Kinderen met leerstoornissen hebben nood aan een individuele begeleiding en intensieve inoefening op hun niveau. Ook is het belangrijk niet altijd te focussen op het probleem maar de talenten van het kind te benadrukken.
dispenseren / differentiëren : Vrijstelling hebben voor een aantal opdrachten, een onderscheid maken tussen basisleerstof en bijkomende leerstof.

Het zijn maatregelen waarmee leerlingen in staat worden gesteld om de vaardigheden van een opleiding te verwerven, daar waar ze zonder deze maatregelen zouden falen.
De maatregelen variëren per stoornis, volgens de noden van het kind en volgens de opleiding.
Vaak gaat het om toetsen kunnen afleggen in een rustig lokaal, meer tijd krijgen, onthoudfiches, rekenmachine, foutloze kopieën voor het instuderen van de lessen, voorlezen van vraagstukken door de leerkracht, niet moeten voorlezen in de klas,…

Meer informatie op de website van Let op!  Eerste hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren.

 

Geplaatst in Geen categorie
Contact
059 511 825
van maandag tot vrijdag

enkel op afspraak