zomervakantie 2017

De praktijk zal gesloten zijn van maandag 26 juni tot 11 juli en van donderdag 20 juli tot 6 augustus 2016.

Ook in de vakantie werk ik uitsluitend op afspraak.

Voor afspraak gelieve te bellen 059511825 of een mailtje te sturen naar
annickvandamme-logopedie@skynet.be
Tijdens de vakantieperiode kan het enkele dagen duren vooraleer ik uw vraag beantwoord. Dank voor u begrip.

Tagged with:
Geplaatst in Geen categorie

zomervakantie 2016

De praktijk zal gesloten zijn van donderdag 23 juni tot en met maandag 4 juli en van donderdag 21 juli tot en met maandag 8 augustus 2016.

Ook in de vakantie werk ik uitsluitend op afspraak.

Voor afspraak gelieve gebruik te maken van het contactformulier. Tijdens de vakantieperiode kan het enkele dagen duren vooraleer ik uw vraag beantwoord. Dank voor u begrip.

Geplaatst in Geen categorie

zomer 2015

De praktijk zal gesloten zijn van woensdag 24 juni tot en met dinsdag 21 juli 2015.
Van 22 juli tot en met 28 augustus is de praktijk open.
Ook in de vakantie werk ik uitsluitend op afspraak.

Voor afspraak gelieve gebruik te maken van het contactformulier.

Geplaatst in Geen categorie

Dyscalculie

logopedie rekenenMen spreekt van dyscalculie als iemand blijvende en opvallende moeilijkheden heeft met rekenvaardigheden en wiskunde en dit ondanks een normale intelligentie.

Eenvoudige automatismen (tafels, sommen) geven blijvende problemen.
De moeilijkheden uiten zich vooral in opvallend veel rekenfouten en een traag rekentempo.
Dyscalculie komt bij 2 % tot 8 % van de bevolking voor.

Aanpak

Uit onderzoek blijkt dat wanneer men aangepaste oefeningen aanbiedt met bijzondere aandacht voor de bijhorende instructies, de kinderen merkbaar beter leren rekenen. Daarom is het van groot belang om grondig te onderzoeken met welke rekentaken het kind de meeste problemen heeft en de therapie/oefeningen hierbij nauw te laten aansluiten.
De deelvaardigheden waarmee het kind moeite heeft worden eerst afzonderlijk ingeoefend. Aanvankelijk gaat veel aandacht naar concreet (met materiaal) en schematisch werken en wordt er veel belang gehecht aan het verwoorden van de rekenhandeling.
Geleidelijk aan worden tussenstappen achterwege gelaten en het tempo opgedreven.
Een kind met rekenstoornissen heeft meer dan andere kinderen nood aan herhaling en extra oefeningen om tot automatisatie te komen.
Een deelvaardigheid is geautomatiseerd wanneer een kind deze bijna zonder nadenken kan uitvoeren. Als de vaardigheden voldoende geautomatiseerd zijn, worden ze gecombineerd ingeoefend (geïntegreerde oefeningen).

Ondanks de remediëring (logopedie, extra begeleiding op school) moet men er rekening mee houden dat sommige kinderen nooit zullen voldoen aan de eindtermen van rekenen.

Voor deze kinderen moet men stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen (Sticordi) aanbieden om hen in de mate van het mogelijke in staat te stellen onderwijs op hun eigen intellectueel niveau te blijven volgen.

Geplaatst in Geen categorie

Afasie

logopedie afasieAfasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal is gestoord.

De stoornis is verworven. Dat wil zeggen dat mensen met afasie voor het hersenletsel geen problemen hadden met taal. Ze communiceerden voor het letsel zonder enig probleem.
Afasie is een taalstoornis en geen spraakstoornis of dementie. De articulatie van woorden en de algemene intelligentie zijn normaal. Dit geeft vaak aanleiding tot grote frustratie bij de getroffene.
De problemen ontstaan na een hersenletsel. Dit is in 2/3 van de gevallen een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) in de linker hersenhelft.  Maar je kan ook een afasie oplopen op jonge leeftijd zoals na een verkeersaccident of bij een hersentumor.

Meer info vind je op de website http://www.afasie.be

Geplaatst in Geen categorie
Contact
059 511 825
van maandag tot vrijdag

enkel op afspraak