Dyscalculie

logopedie rekenenMen spreekt van dyscalculie als iemand blijvende en opvallende moeilijkheden heeft met rekenvaardigheden en wiskunde en dit ondanks een normale intelligentie.

Eenvoudige automatismen (tafels, sommen) geven blijvende problemen.
De moeilijkheden uiten zich vooral in opvallend veel rekenfouten en een traag rekentempo.
Dyscalculie komt bij 2 % tot 8 % van de bevolking voor.

Aanpak

Uit onderzoek blijkt dat wanneer men aangepaste oefeningen aanbiedt met bijzondere aandacht voor de bijhorende instructies, de kinderen merkbaar beter leren rekenen. Daarom is het van groot belang om grondig te onderzoeken met welke rekentaken het kind de meeste problemen heeft en de therapie/oefeningen hierbij nauw te laten aansluiten.
De deelvaardigheden waarmee het kind moeite heeft worden eerst afzonderlijk ingeoefend. Aanvankelijk gaat veel aandacht naar concreet (met materiaal) en schematisch werken en wordt er veel belang gehecht aan het verwoorden van de rekenhandeling.
Geleidelijk aan worden tussenstappen achterwege gelaten en het tempo opgedreven.
Een kind met rekenstoornissen heeft meer dan andere kinderen nood aan herhaling en extra oefeningen om tot automatisatie te komen.
Een deelvaardigheid is geautomatiseerd wanneer een kind deze bijna zonder nadenken kan uitvoeren. Als de vaardigheden voldoende geautomatiseerd zijn, worden ze gecombineerd ingeoefend (geïntegreerde oefeningen).

Ondanks de remediëring (logopedie, extra begeleiding op school) moet men er rekening mee houden dat sommige kinderen nooit zullen voldoen aan de eindtermen van rekenen.

Voor deze kinderen moet men stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen (Sticordi) aanbieden om hen in de mate van het mogelijke in staat te stellen onderwijs op hun eigen intellectueel niveau te blijven volgen.

Logopediste in Oostende praktijkadres : Mariakerkelaan 24

Geplaatst in Geen categorie
Contact
059 511 825
van maandag tot vrijdag

enkel op afspraak